Ausås Bygdegårdsförening bildades på hösten 1992. På våren året efter köptes

fastigheten av Sparbanken och föreningen blev ägare och förvaltare.

Föreningen består av sina medlemmar, som  gemensamt äger och förvaltar

Bygdegården.

 

I fastigheten finns en bostadslägenhet, lokaler som biblioteket hyr, samt

källarlokaler som hyrs av lokala konstnärer. Det finns även en samlingslokal

och en festlokal med kök till uthyrning.