Ausås Bygdegårdsförening bildades på hösten 1992. På våren året efter köptes fastigheten av Sparbanken och föreningen blev ägare och förvaltare. Föreningen består av sina medlemmar, som  gemensamt äger och förvaltar Bygdegården.

I fastigheten finns en bostadslägenhet, lokaler som biblioteket hyr, samt källarlokaler som hyrs av lokala konstnärer. Det finns även en samlingslokal och en festlokal med kök till uthyrning.