STYRELSEN 2022 

 

Ordförande:           Claes Meijer                     claesgmeijer@gmail.com

 

V Ordförande:        Bengt Tufvesson             bengt.tufvesson@gmail.com

 

Sekreterare:           Monica Jönsson               monica61ausas@gmail.com

 

Kassör:                    Bertil Ericsson                 bertil.ausas@gmail.com

 

Ledamot:                Håkan Bergström           hakan.bergstrom@engelholm.se 

 

Ledamot:                Jörgen Persson                jorgen.persson.entre@hotmail.se 

 

Ledamot  :              Helena Böcker                  helenabocker@gmail.com

 

Suppleant:              Stefan Carlsson                malmsgard@gmail.com

 

Suppleant:               Pernilla Nilsson              nilla.skeatorpet@gmail.com

 

Suppleant 3:            vakant