DOKUMENT

Dokument, protokoll o medlemsblad att läsa eller ladda ned

Klicka här!

Årsmötesprotokoll 2021-07-30

Klicka här.

Årsmötet den 30 juli 2021

Här nedan finns handlingarna till årsmötet fredagen den 30 juli. Klicka på respektive bild nedan för att öppna filerna. Läs dem on-line eller spara ned på er dator.

På årsmötet skall även ett andra beslut tagas om huruvida de av styrelsen föreslagna och moderniserade stadgarna skall antas av föreningen.

Nedan finns såväl de nuvarande som de föreslagna stadgarna.

Protokollet från förra årsmötet

Torgmöte om biblioteket 10 dec 2019

Årsmöteshandlingar 2020

Här finner Du kallelse, dagordning samt förslag till nya föreningsstadgar och de nuvarande.

Årsmötesprotokoll 2018