ADRESS:     

Ausås Bygdegårdsförening

Ausåsvägen 271

262 92 ÄNGELHOLM

5818 – 7840 123 539 2717

Organisationsnummer : 83 94 00 – 8992

Besök oss på Facebook för detaljerade uppdateringar om vår verksamhet eller för att ”prata” med oss:

Klicka här!