Medlem i Ausås Bygdegårdsförening blir du genom betala in

medlemsavgiften på vårt bankgiro 5818 – 7840. Glöm ej att ange namn,

mejl-adress och mobilnummer på inbetalningen. Gäller avgiften för familj,

ange namn och uppgifter för samtliga.

 

Observera att enligt lag krävs erlagd medlemsavgift för att deltaga i pub-kvällar och

andra arrangemang där alkohol serveras.

 

Medlemsavgift:  150:- per person eller 300:- per familj (hushåll).