Medlem i Ausås Bygdegårdsförening blir du genom betala in

medlemsavgiften på vårt bankgiro 5818 – 7840. Glöm ej att ange namn,

mejladress och mobilnummer på inbetalningen.

Gäller avgiften för familj,

ange namn och uppgifter för samtliga.

 

Observera att det krävs att medlemsavgift är betald för att deltaga i pub-kvällar.

 

Medlemsavgift/år:  150:- per person eller 300:- per familj (hushåll).