Medlem i Ausås Bygdegårdsförening blir du genom betala in medlemsavgiften på vårt bankgiro 5818 – 7840. Glöm ej att ange namn, mejladress och mobilnummer på inbetalningen. Gäller avgiften för familj, ange namn och uppgifter för samtliga.

Observera att erlagd medlemsavgift krävs för att deltaga i pub-kvällar och andra arrangemang där alkohol serveras.

Medlemsavgift:  150:- per person eller 300:- per familj (hushåll).