Välkommen

till Ausås Bygdegårdsförenings hemsida. Här finner Du information om föreningen ( lite om vår historia, nuvarande styrelsens sammansättning, årets program, kontaktuppgifter och hur man blir medlem i föreningen ).

 

Den detaljerade informationen om våra olika arrangemang finner Du däremot på vår Facebook-sida.

Välkommen dit också! 

                                                                                                                                                  
                                                       Webmaster:   Bengt Tufvesson