Välkommen

till Ausås Bygdegårdsförenings hemsida. Här finner Du information om föreningen: lite om vår historia, nuvarande styrelsens sammansättning, årets program, kontaktuppgifter och hur man blir medlem i föreningen.

Den detaljerade informationen om olika arrangemang finner Du däremot på vår Facebook-sida.

Välkommen in! 

                                                                                                                         
                                                      
Klicka här!